Communiceren doe je zo

Echt contact, minder gedoe, betere samenwerking, meer werkplezier.

Lees hoe dat kan

Hoe de communicatie binnen een team verloopt, is een goede graadmeter voor de kwaliteit van de samenwerking.


Samenwerken en communiceren doe je de hele dag. Verloopt het stroef, dan gaat dat ten koste van het werkplezier en de behaalde resultaten.


En zeker als dit structureel is. Dan kan het leiden tot ontevredenheid, verminderde betrokkenheid en collegialiteit, gebrek aan motivatie en mogelijk tot uitval.

Waar herken je het aan, dat de communicatie binnen het team niet zo lekker loopt?

 1. Gesprekken leiden vaak tot discussies en meningsverschillen.
 2. Er wordt over anderen geoordeeld en verwijten gemaakt.
 3. Mensen voelen zich niet vrij om zich uit te spreken.
 4. Misverstanden worden niet opgehelderd en gaan een eigen leven leiden.
 5. Sommigen hebben steevast het hoogste woord en anderen zijn stil en teruggetrokken.
 6. Emoties lopen soms hoog op.
 7. Collega’s zoeken elkaar niet meer op voor hulp en vermijden elkaar.
 8. De sfeer voelt zwaar aan en de energie lijkt niet te stromen.
 9. Resultaten komen moeizaam tot stand.

Herken je dit?

Dit is niet zoals je het wil in je team. Je wilt het anders. Maar hoe dan?

Het model van Geweldloze en verbindende communicatie van de psycholoog Marshall Rosenberg biedt handvatten om de communicatie en samenwerking binnen het team te verbeteren. Dit model is de basis voor de teamtraining ‘Communiceren doe je zo’.

Wat gaat het team leren?

 • Hoe het komt dat reacties op wat er wordt gezegd heftig kunnen zijn.
 • Wat er in situaties gebeurt als emoties de overhand nemen.
 • Hoe communicatie werkt in het onderbewuste brein.
 • Communiceren vanuit rust en verbinding met de ander.
 • Gevoelens en behoeften onderkennen en uitspreken.
 • Duidelijke verzoeken doen.
 • Een concrete methode die zorgt dat je ontspannen met elkaar in gesprek kunt blijven.
 • Wat je kunt doen als je merkt dat de spanning oploopt en het gesprek dreigt te escaleren.

Wat ontstaat er als de communicatie in het team beter is?

Wat levert de teamtraining op?

 • Meer begrip op onderbewust niveau wat er gebeurt in communicatie.
 • Meer vertrouwen in zichzelf en in het team.
 • Gesprekken kosten minder energie.
 • Meer helderheid over wat het team en de leden nodig hebben.
 • Misverstanden worden eerder opgehelderd en uitgesproken.
 • Drempel om hulp te vragen wordt lager.
 • Samenwerken verloopt makkelijker.
 • Meer werkplezier en een meer ontspannen sfeer.

Voor wie is de teamtraining ‘Communiceren doe je zo’ bedoeld?

De training is bedoeld voor teams die:

 • Willen leren om duidelijker en vanuit verbinding te communiceren.
 • De samenwerking met collega’s willen verbeteren.
 • Inzicht willen krijgen in het communicatieproces op een dieper niveau om te ontdekken welke gevoelens en behoeften er leven.
 • Meer rust en vertrouwen in het contact met anderen willen ontwikkelen.
 • Vaardigheden en tools willen leren om toe te passen in de praktijk.
 • Meer plezier in het werk willen ervaren.

Ik weet genoeg. Neem direct contact met me op.

Klik hier

Het programma

Het programma van de teamtraining 'Communiceren doe je zo' is afwisselend. Het bestaat uit theorie en toepassing hiervan in de praktijk door verschillende oefeningen en opdrachten. Tijdens de training is er veel interactie in de groep. Het team gaat echt aan de slag. Er is ruimte om te werken aan eigen cases van het team.


Het programma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Communicatie en psychologie.
 • Bewuste en onbewuste communicatie.
 • De kracht van taal in woord en geschrift.
 • Het model van verbindende communicatie.
 • Eerlijk uiten.
 • Empathisch luisteren.
 • Het toepassen van het model en de valkuilen daarbij.
 • Omgaan met spanning in het contact.

Praktische informatie

Voorafgaand aan de training vindt er een intakegesprek plaats om de aandachtspunten te bespreken die er zijn in het team. Het is ook mogelijk om met systemisch werk (organisatieopstellingen) te onderzoeken wat er in de onderstroom speelt. Op basis van het gesprek en de eventuele opstelling kan het programma op maat worden gemaakt om de gewenste resultaten van de training te behalen.


Na afloop van de training vindt er een nagesprek plaats om de opbrengsten van de training te evalueren.


De training bestaat uit 3 of meer dagdelen. Deelnemers werken tussen de trainingsdagen aan opdrachten en oefenen met situaties uit de praktijk in de Life Power Academy community.


Locatie en data worden in overleg vastgesteld. Life Power Academy heeft haar eigen trainingsfaciliteiten in Houten. Naar wens kan de training op de locatie van het bedrijf of buiten het bedrijf worden gehouden.

Wie geven de trainingen?

trainers-verbindende-communicatie-sander-en-cynthia-hilkman

Wij zijn Sander en Cynthia Hilkman. We zijn trainer op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en verbindende communicatie en systemisch coach.


Wij ervaren in onze coachingspraktijken dat goede communicatie essentieel is bij het bereiken van de gewenste resultaten in trajecten. Naast deze ervaring hebben onze jaren in het bedrijfsleven geleerd, dat communicatie tussen werkgevers, medewerkers, collega's en opdrachtgevers een bepalende factor is voor werkgeluk.


Dus helpen we met het verbeteren van de manier van communiceren. Ook besteden we aandacht aan de onbewuste dynamieken en patronen die spelen in (organisatie)systemen.

Wil je ontdekken hoe je team effectiever kan communiceren?

Vul hieronder je gegevens in en we nemen contact met je op.