26 september 2022 

Hoe geef je het goede voorbeeld in je communicatie

Hoe geef je het goede voorbeeld in je communicatie

De algemene beschouwingen na Prinsjesdag zijn op de tv. We zien dat politici met elkaar in debat gaan over belangrijke onderwerpen. Althans, zo zou het moeten zijn.

De communicatie verloopt allesbehalve geweldloos. Alle valkuilen die tijdens onze trainingen in Verbindende communicatie aan bod komen, daar wordt ingestapt.

Een kleine opsomming:

De intentie om te verbinden ontbreekt. Het gaat om je punt maken, elkaar de loef afsteken, in een hokje plaatsen en gelijk krijgen.

De waarneming maakt plaats voor oordelen, labels, interpretaties en meningen. Mensen worden bestempeld als leugenaar, wappie, dictatoraanbidder, spion, landverrader, etc.

De debatten gaan vaker over de vorm dan over de inhoud. De inhoud zou moeten bestaan aan wat er op dit moment belangrijk is. Welke behoeften heeft de bevolking nu en staan deze centraal bij de invulling van het beleid.

Door voortdurend in de valkuilen te stappen, verzanden de gesprekken in discussies, geruzie, beledigingen, onenigheid, misverstanden en ergernissen.

Aanvallen en verdedigen. Geen verbinding. Geen samenwerking.

Geen fraai voorbeeld.

Maar hoe kan het dan beter?

Door het model van geweldloze en verbindende communicatie toe te passen!

Het geeft handvatten om gesprekken vanuit de verbinding te voeren, ook als het spannend wordt.

Om aan te geven wat je wil en wat je nodig hebt.
Om uitdrukking te geven wat je voelt.
Om je beter te verplaatsen in de ander.
Makkelijker helderheid te creëren als dingen onduidelijk zijn.

Verbindend communiceren kun je leren.

Met politici hebben we niet gewerkt, maar steeds vaker geven we workshops en trainingen voor bedrijven, zoals ROC Midden Nederland en KLM. Dus als jij werkt in een bedrijf waar de communicatie beter mag, sein ons in. We dragen graag bij aan verbetering.

Wil je zelf ontdekken hoe je beter kunt communiceren, dan kun je in februari aan de basistraining 'Communiceren doe je zo' meedoen.

En heb je de basistraining al gedaan, dan is er op zaterdag 19 november een oefendag. Zo wordt je nog leniger in je communicatie.

Politici die geweldloos gaan communiceren, dat hebben we nog niet opgegeven. Maar jij kunt wel het goede voorbeeld geven.

We zien je graag bij een van onze trainingen in verbindende communicatie.

Reactie plaatsen